SVRP’s Regler  

Åldersgräns på servern är 18+. Här på Sveadalen Roleplay strävar vi efter ett vuxet och moget rollspel med högt i tak där sunt förnuft är den allmänna regeln. Vi har dock en del regler som träder i kraft där det sunda förnuftet brister. Staff har alltid företräde när det kommer till att tolka de fel som måhända på servern, oavsett vad man tycker gäller Staff’s beslut. Brister förmågan att förstå innebörden av detta hänvisar vi vänligt men bestämt till en annan server. Nedan ser du vad som gäller i form av FAQ med svar angående våra regler.

1. Min karaktär “dör” och får ingen hjälp, vad gör jag då? – Blir din karaktär “knockad” och du får upp en “respawn-timer” är din karaktär medvetslös och inte död. Din karaktär kan varken prata, ringa eller agera på annat sätt. Här visas dina /me-kunskaper extra mycket. Är du ensam och befinner dig långt från “civilisationen” gäller detta fortfarande. Du skall rollspela på skadorna på rätt sätt. Går timern ut och du klickar på “E” och väljer att ”respawna” får du en cooldown på den karaktären i 72h. Det innebär att karaktären ej får vistas på gatorna under dessa 72h. Ansvaret ligger hos dig att ha en “backstory” att spela vidare på, samt att du rollspelar på skadorna korrekt, när karaktären vaknar efter dessa 72h. Om andra spelare har gett din karaktär en “72h:ars”, så glömmer din karaktär scenariot och det scenariot anses som avslutat. Blir din karaktär medvetslös av s.k “orimliga skäl” hjälper Staff till om det bedöms nödvändig.

2. Får jag prata i discord, streamsnipea, eller liknande medans jag spelar?– Nej, absolut inte. Detta är metagaming i dess renaste form. Vare sig du vill eller inte finns en risk att du påverkas eller påverkar andras rollspel. Ni får sitta mutade i våra discordkanaler.

3. Får jag ringa 112 och fråga efter polisen Leo, eller sjukvårdare Melvin? – Detta hade du högst troligen inte gjort i verkliga livet. När du ringer till exempelvis polisen, kommer en ledig patrull anropas. Detsamma gäller de andra “utrycknings-yrkena”. Vi vill heller inte veta av dumheter som ”skicka denne, honom eller henne”. Likväl att ringa till en arbetsplats och fråga “hur många är i tjänst?” undanbeder vi bestämt. Detta är en form av metagaming. Sms-funktionen finns också, vilket skickar ett “larm-meddelande” som gör att du snabbare kan få hjälp. 

4. Får jag stjäla verktyg/vapen från tjänstepersoner? – Är detta någonting som bidrar till ett scenario? Ja. Sjukvårdens, polisens, räddningstjänstens eller securitas utrustning (dvs exempelvis tjänstevapen, nycklar, batong, elpistol, ficklampa) får du använda i ett scenario om du bedömer att det bidrar. Skulle däremot Staff säga något annorlunda är det det som gäller. Det mest förnuftiga är att göra sig av med grejerna så fort man kan. Att med avsikt göra detta till sin egen fördel och inte sköta snyggt ser vi allvarligt på och räknas som en abuse som kan leda till en omedelbar ban.

5. Får en polis / sjukvårdare spela på korruption, ägna sig åt kriminalitet m.m? – Du som RP:ar polis / sjukvårdare får inte medvetet ägna dig åt kriminalitet eller begå korrupta handlingar. Sker detta under ett pågående scenario, t.ex i och med kidnappning under vapenhot eller liknande, finns ett undantag då det kan tillföra i scenariot. Oavsett får dock karaktären fortfarande ta konsekvenserna, som att förlora sin position på arbetsplatsen eller dylikt.

6. Får polisen plocka ut vapen och sälja / ge ut? – Nej, absolut inte. Detta räknas som en form av abuse vilket leder till att åtgärder vidtas. Poliserna på servern ska inte under några som helst omständigheter ägna sig åt kriminalitet eller kriminella handlingar. Det är heller inte tillåtet att som polis hjälpa kriminella på något sätt. Balansen måste upprätthållas för att RP:t ska flyta på.

7. Får chefer hålla på med kriminalitet? – Nej. Man får inte under några omständigheter vara chef på ett företag (Bennys, Mekonomen, Bilfirman, Polisen, Sjukvården, Securitas osv) och samtidigt begå kriminella handlingar. Detta p.g.a att vi vill kunna upprätthålla balansen både ekonomiskt och i RP:t överlag och inte skapa en obalans. Cheferna ska lägga sitt fokus på arbetsplatsen. Dessa arbetsplatser måste fungera korrekt.

8. Får jag skapa och RP:a en kriminell karaktär på servern? – Självklart får du det! Det är dock ganska svårt att göra detta då saker och ting tar tid och kräver att du anstränger dig. Det finns en massa olika punkter med uppdrag och dylikt som ej är utmarkerade med en s.k “GPS-punkt” som du själv får RP:a dig fram till att hitta och använda i rollspelet som kriminell. Att försöka “bilda ett gäng” är också någonting du får RP:a dig fram till. När det kommer till att ha två olika karaktärer som exempelvis är medlem i två olika kriminella gäng får du INTE hoppa mellan dessa fram och tillbaka under samma RP-session och byta fram och tillbaka mitt i scenarion där karaktären blivit inblandad. Scenariot som din karaktär blivit inblandad i under dagen / kvällen och/eller fortsätter under en längre tid MÅSTE avslutas eller ”lugna ned sig” innan du hoppar över till din andra karaktär. Har du karaktärer som är med i olika gäng och dessa gäng har dispyter där du på båda sidor kan vara med och påverka hur det utspelar sig MÅSTE det skötas snyggt. Skulle motsatsen bevisas leder det till att en av / båda karaktärer svartlistas, eller i värsta fall en omedelbar ban.

9. Hur ser ni på att ha ett kriminellt gäng? – Bildar du ett gäng av något slag är maxantalet gängmedlemmar 7 st. När ni fått ordning på och RP:at er fram till vad som gäller i just ert gäng, finns det möjlighet att t.ex köpa en gänglokal. Staff kommer inte hjälpa er med att få ett antal fordon, en lokal eller liknande för att ni ska få en ”start”. Detta ska ni själva rollspela er till. Kläder läggs in vid behov om det bedöms nödvändigt, dock ser vi gärna att ni rollspelar på de kläder som är tillgängliga så långt det går. Det finns hur mycket som helst att spela på även utan dessa saker.

10. Hur ser ni på RDM, VDM o.s.v? – Vi strävar alltid efter att allt man gör har ett scenario bakom sig, eller är något som bidrar till fortsättningar av dessa. Ett syfte, kortfattat. När du söker hit till SVRP förväntas du ha koll på alla regler inom rollspel som tar vid där det sunda förnuftet brister. (FailRP, skillnaden mellan OOC & IC, Powergaming, RDM, VDM, Breaking RP, Combatlog, utnyttnjande av Buggar o.s.v).

11. Får jag använda mig av buggar / funktioner för att förenkla eller använda till min egen fördel? – Nej, absolut inte. Staff granskar konstant efter spelare som försöker utnyttja buggar till sin egen fördel. Framkommer det att en spelare gör / har gjort detta vidtas åtgärder.

12. “Att tjäna cash tar alldeles för lång tid, det går inte snabbt nog!” – Vi är en låg-ekonomi-server på grund av att vi inte ser poängen i att spela RP och enbart fokusera på pengarna. Det är valfritt att söka sig till en server som erbjuder en snabbare / lättare ekonomi.

13. Vad gör jag om ett scenario blev dåligt / skevt / gick fel till? – Ingenting, spela vidare på det. Att lägga energi och tid på sådant finns det ingen anledning till. Vill alla inblandade diskutera scenarion med varandra gör man det EFTER scenariot är slut och man har loggat ut från servern. Sker liknande saker däremot ofta/mer än en gång och du/ni märker att flera inblandade bryter mot det sunda förnuftet och medvetet förstör för andra kan du kontakta Staff via ticket-systemet.

14. Jag är fly förbannad på en spelare OOC, hur ska jag gå till väga? – Du tar kontakt med spelaren och reder ut problemet på ett moget, vuxet och sansat vis. Om det visar sig att det inte går kan du ta kontakt med Staff via ticket-systemet så får du hjälp.

15. Får jag planera scenarion / påverka andra spelares rollspel OOC? – Nej, absolut inte. Detta är en form av metagaming och ska undvikas så långt det går. Framkommer det att denna regel medvetet har brutits mot vidtas åtgärder. Att däremot planera / fråga när man ska hoppa in på servern är självklart okej. Sunt förnuft, helt enkelt.

16. Var kan jag skicka förslag på scripts / byggnader / kläder m.m? – Har du förslag kan du skicka dessa antingen i #förslagslådan eller via det hänvisade ticket-systemet. Att du skickar ett förslag innebär dock inte per automatik att det kommer läggas in. Dock granskas det hela tiden vad som föreslås och Staff beslutar vad som läggs in och inte.

17. Vad är “/me” och hur använder jag det? – Att skriva “/me” ska endast användas till att förstärka diverse visuella saker som ansiktsuttryck, diverse ageranden o.s.v som din karaktär inte kan visa via animationer. “/me” lyfter rollspelet och ger mer att RP:a på. Att använda “/me” till att uttrycka tankar eller dylikt är däremot inte så snyggt. Exempel på hur “/me” används rätt kan vara: “/me ler”, “/me stirrar på …”, “/me har ett blåmärke under ögat”, “/me rynkar pannan” m.m. Via “/sme” får du samma sak fast en fäst sådan. Detta kan förstärka hur din karaktär ser ut under en längre tid. “/sme har bandage runt huvudet”, “/sme doftar alkohol” osv.

18. När ska jag använda “ragdoll”-funktionen, “U”? – När din karaktär utsätts för allvarliga traumatiska händelser / är med om något där karaktären skadas rejält. Det bidrar till ett förlängt RP och gör det mer intressant för sjukvårdare, än att bara stå rakt upp och ner. Du kan även använda dig av “/die” som gör din karaktär medvetslös och kan också spelas vidare på via “/me”.

19. Vad gör “F9” och får jag använda den för skojs skull? – När din karaktär är medvetslös (att en timer kommer upp) och folk inte ser dig har vi en funktion på F9 som ger din karaktär en “reset”, din karaktär “laddas in” på nytt så att folk runt omkring lättare kan se dig. F9 ska ENDAST användas när din karaktär är medvetslös och folk inte ser dig.

20. Vad har ni för olika “keybinds”? – Under #⌨-keybinds hittar du lite exempel på vad för keybinds som finns på servern.

21. Vad krävs för att jag ska bli bannad? – Bryter du mot regler eller sunt förnuft blir du inte långvarig här. Kortfattat äger Staff rätten att “plocka bort” vem som helst, när som helst och hur som helst. Staff har ingen skyldighet att informera om varför och du som spelare har heller ingen rättighet att först bli varnad eller få framföra ditt perspektiv / din åsikt. Staff har även rätten att ta bort karaktärer, dra in din whitelist under en bestämd tid eller svartlista spelare från ett specifikt yrke på servern. Det kan låta hårt, men den nivån av rollspel vi vill se på SVRP upprätthålls på detta vis. Staff bestämmer, Staff’s beslut gäller.

22. Hur arbetar ni i Staff? – Staff-teamet är serverns personal som bedriver den dagliga driften och agerar problemlösare inne på servern och på Discord. Staff ska generellt sett inte lägga sig i när det kommer till rollspelet förrän det absolut krävs. Saker och ting får ske i rollspelet, servern får leva sitt egna liv. Staff stryker oerhört sällan ett scenario, men om det behövs gäller Staff’s beslut. Du som spelare har ingen rätt att själv stryka ett scenario eller be om att få ett scenario struket. Det som sker i rollspelet får ske och stannar i rollspelet. Karaktärernas ageranden får konsekvenser och det måste du kunna acceptera.

23. Var går gränsen för vad jag får och inte får göra i mitt RP? – Du får, mer eller mindre, rollspela hur du vill. Däremot att medvetet förstöra för folk i rollspelet, begå regelbrott, jävlas och förstöra för de som streamar eller bryta mot det sunda förnuftet leder till en omedelbar ban. Allmänt hyfs, respekt och sunt förnuft kommer du långt på. Du har t.ex ej rätten att styra över någon annans karaktär genom att skriva: “/me Skjuter Bengt i huvudet så att hjärnan exploderar”. Detta är en form av powergaming via “/me” som omöjliggör den “utsatta” möjlighet att fortsätta spela.

24. Får jag bryta RP:t och prata OOC inne på servern? – Nej, absolut inte. Du får inte heller hålla på att söka kontakt med spelare OOC samtidigt som du RP:ar. När du är inne på servern ska du alltid tänka att du är i din roll / karaktär. Uppstår problem av olika slag kan du öppna en ticket eller använda dig av “/report” inne på servern för att få kontakt med Staff. Staff äger rätten att vid ytterst nödvändiga tillfällen gå OOC inne på servern om det av någon anledning bedöms nödvändigt.

25. Jag har fått WL hos er, får jag fortfarande spela på andra servrar? – Självklart får du det, men varför? Vi vill ha spelare som är aktiva och dedikerar sitt rollspel hos oss. Har du sökt hit och fått en plats hos oss förväntas du lägga din RP här. Är du inaktiv en längre tid, eller aktivt väljer att spela någon annanstans, kommer din whitelist bli indragen.

26. Jag ska vara iväg en längre tid, vad ska jag göra? – Öppna en ticket och förklara din situation för Staff. Då kan Staff lättare visa hänsyn till detta och du kan fortsätta som vanligt när du återvänt. Skulle du däremot inte förklara varför kommer din whitelist plockas bort.

27. Har ni några specifika regler kring Discord? – Du som spelare hos oss är skyldig att ha koll på vad som skrivs ut av serverns team. Server-teamet ska kunna nå ut till spelarna med viktig information, vilket är ditt ansvar att ta del av. Du är också skyldig att sitta i vår “in-game”-kanal under tiden du är inne på servern mellan 20:00 och 02:00 (beslutat 2021-01-13). Ha gärna din karaktärs namn med i ditt smeknamn på Discord. Din roll som Verifierad på Discord är också sammankopplat med din WL på servern. Lämnar du Discorden lämnar du också in din whitelist på servern. Håll inte på att spamma folk i PM eller uppföra dig allmänt osmakligt. Sunt förnuft gäller även här, kort och gott. Visa respekt mot andra.

28. Hur kan jag nå upp till RP-nivån som eftersträvas på servern? – Spela alltid så osjälviskt och till någon annans fördel så långt det går. Var extra noggrann med att anpassa dig efter vad för slags rollspelare du har runt omkring dig. Om du anstränger dig för att RP:t ska bli roligt för någon annan, kommer du få tillbaka lika mycket. Det kan innebära att du exempelvis får genomlida en 20 minuter lång ”RP-operation” som gynnar både ditt och andras RP eller att du får ligga medvetslös en längre tid för att resterande ska kunna RP:a på vad det nu må vara. Det handlar i grund och botten om att “ge och ta”, att med ansträngning lyfta RP:t för alla inblandade, som gör att RP:t blir roligare i längden. Ta heller aldrig någonting som görs eller sägs personligt. Stressa inte, rollspelet blir roligare om det drar ut på tiden något.

29. Vad anser ni är det viktigaste att tänka på när jag är inne och RP:ar? – Att anstränga dig, alltid ha roligt och dra med andra så att så många som möjligt kan ta del av det roliga. Visa respekt och ta hänsyn till andra spelares typ av RP och ta aldrig något personligt. Ha aldrig inställningen att medvetet förstöra för andra. Försök alltid eftersträva realism samtidigt som du eftersträvar ett roligt rollspel tillsammans med andra. Ha även i åtanke att många scripts / funktioner / “punkter” är dolda på kartan och ej är utmarkerade, vilket du själv eller tillsammans med andra får leta dig/er fram till. Använd fantasin och ha kul! Kör hårt! :SVRP_logo_Version_IDGAF:

Förklaring av uttryck:

  • [RDM] – Döda ingen utan anledning, försök ge motspelaren en chans innan du blåser skallen av honom.
  •  [VDM] – Döda ingen via ett fordon utan anledning, försök ge motspelaren en chans innan du plattar till honom.
  • [METAGAMING] – Allt som snackas Out Of Character (OOC) stannar även OOC. Du får inte ta med dig information från exempelvis ett discordsamtal eller stream och använda det in-game. – Att se på streams från servern samtidigt du spelar är heller inte tillåtet.
  • [POWERGAMING] – Använd inte GTA Mekaniken för att få ett övertag. Försök heller inte använda (/me ingen puls) eller att du ger någon piller/spruta som inte finns ingame för att personen skall glömma av vad som hänt eller något liknande. Detta kallas för powergaming. Kraschar du i en bil, då RP:ar du skadad. – Att “bugghoppa” är inte tillåtet till en större grad. Det menas med att du inte får springa och använda space samtidigt du t.ex. har en polis efter dig eller liknande. ska du inte jobba så gå ur tjänst. Farma pengar eller utnyttja av buggar är inte tillåtet.
  • [FEAR-RP] – Blir du hotad, springer du inte iväg. Du skall värna om ditt liv så mycket det bara går. – Du skall RP:a livrädd om någon hotar dig eller när det är en situation där du kan skada dig i allmänhet. – Du går inte i närheten av ett scenario, som ett bankrån då det ofta handlar om skarpladdade vapen.
  • Combat-log] Är du i ett scenario så måste ni vara med tills det är slut eller att ni inte har någon medverkan kvar. Ni kan inte lämna server under tex. ett bankrån om ni är gisslan eller rånare.Eller om ni tex. blir gripna.  Självklart har vi överseende med att spelet kan krascha och isåfall skapa en ticket direkt så vi kan lösa det.
  • [OCC] Information du får utifrån får inte tas in i servern. När du kliver in på servern så är du ic och allt som hänt utanför spelet vet inte din karaktär om. Är du ic får du inte gå ooc utan isåfall måste ni lämna servern först. Admins har tillåtelse att gå occ när dem är ic vid behov. Skulle det vara ett scenario som inte blir bra gör det bästa av situtationen och ta det sedan occ.